hahnem��hle photo sample pack - Blog

Niestety, nie znaleziono wyszukiwanej frazy. Spróbuj ponownie używając innej!

Formaty papieru - część II

Serie A, B i C formatów są używane w większości krajów na świecie. Inne formaty obowiązują w Kanadzie i USA (Letter-Legal-Executive) i w Japonii (struktura zbliżona do ISO).