przedłużenie gwarancji - Blog

HP Care Pack - usługi serwisowe na najwyższym poziomie

Usługi HP Care Pack wydłużają czas pracy urządzeń bez przestojów, umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów urządzeń oraz pozwalają osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Gwarancja chroni sprzęt – HP Care Pack chroni inwestycję

Usługi HP Care Pack wydłużają czas pracy urządzeń bez przestojów, umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów urządzeń oraz pozwalają osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Przedłużenia gwarancji HP - Care Pack - 3 lata w cenie 2 !

Usługa, dzięki której Twoja firma jest zawsze gotowa do pracy.

Usługi HP Care Pack wydłużają czas pracy maszyn drukujących bez przestojów, umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów urządzeń oraz pozwalają osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Praktyczne pakiety usług HP Care Pack w ekonomiczny sposób rozszerzają warunki standardowej gwarancji. Ograniczają ryzyko wystąpienia przestojów, oferując różne poziomy obsługi serwisowej — od poziomu podstawowego do poziomu, gdzie kluczowe staje się zapewnienie ciągłości działania.