hp - Blog - strona 9

Nowe plotery HP DesignJet T730 & HP DesignJet T830 MFP

Jako jedni z pierw­szych mamy moż­li­wość zapre­zen­to­wać Pań­stwu nowe plo­tery HP. Wła­śnie na dziś firma HP wybrała ter­min pre­miery kilku naprawdę wyjąt­ko­wych dru­ka­rek wiel­ko­for­ma­to­wych z działu CAD/GIS. Wśród premier znalazły się HP DesignJet T730, HP DesignJet T830MFP, HP DesignJet T930.

Przedłużenia gwarancji HP - Care Pack - 3 lata w cenie 2 !

Usługa, dzięki której Twoja firma jest zawsze gotowa do pracy.

Usługi HP Care Pack wydłużają czas pracy maszyn drukujących bez przestojów, umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów urządzeń oraz pozwalają osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Praktyczne pakiety usług HP Care Pack w ekonomiczny sposób rozszerzają warunki standardowej gwarancji. Ograniczają ryzyko wystąpienia przestojów, oferując różne poziomy obsługi serwisowej — od poziomu podstawowego do poziomu, gdzie kluczowe staje się zapewnienie ciągłości działania.