3-letnia gwarancja na drukarki EPSON SureColor SC-P

 

Zarejestruj się, aby skorzystać z 3-letniej rozszerzonej gwarancji na wybrane drukarki Epson z serii SureColor SC-P.


JAK AKTYWOWAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ

1. Kup w Centrum Papieru jedną z wybranych drukarek Epson z serii SC-P objętych promocją
pomiędzy 01.07.2018 r. a 30.09.2018 r.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny online dostępny na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki

3. Formularz zgłoszenia musi zostać dostarczony w ciągu 30 dni od zakupu, do północy 30 października 2018 r.

Obowiązują stosowne warunki i postanowienia.

Pełna treść warunków promocji znajduje się na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki.

 

Ploter EPSON

 

Drukarki objęte przedłużeniem gwarancji:

Produkt

Gwarancja standardowa

Gwarancja przedłużona

SureColor SC-P6000 STD

12 miesiący
Serwis na miejscu

24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P6000 STD Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P7000 STD

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P7000 STD Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P7000 Violet Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P7000V

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P8000 STD

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P8000 STD Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P9000 STD

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P9000 STD Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P9000 Violet Spectro

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P9000V

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P10000

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

SureColor SC-P20000

12 miesiący
Serwis na miejscu
24 miesiące
Serwis na miejscu

 

SC-P6000/SC-P7000, wszystkie modele: 3 lata lub 1,46 miliona przejazdów karetki (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
SC-P8000/SC-P9000, wszystkie modele: 3 lata lub 2,54 miliona przejazdów karetki (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
SC-P10000/SC-P20000: 3 lata lub 3,50 miliona przejazdów karetki (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

 

WARUNKI


1. Zakup wybranej drukarki Epson u autoryzowanego sprzedawcy Epson w terminie od 1 lipca 2018 r. do północy,
30 września 2018 r. uprawnia do wydłużenia rocznej (1-rocznej) gwarancji handlowej Epson na produkty objęte
promocją (wyszczególnione w punkcie 2) do trzyletniej (3-letniej) gwarancji handlowej obejmującej usługi
serwisowe urządzeń w siedzibie klienta. Więcej informacji na temat gwarancji handlowej i warunków
dotyczących produktów objętych promocją można znaleźć na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki.

2. Produkty objęte promocją to wyszczególnione w poniższej tabeli drukarki Epson z serii SC-P zakupione w
okresie promocyjnym w Polsce.

3. Niniejsza oferta promocyjna w żaden sposób nie pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stosownych
praw ustawowych.

4. Aby skorzystać z oferty promocyjnej, należy kupić produkt objęty promocją u autoryzowanego sprzedawcy
Epson i wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki w okresie
trwania promocji.

5. Formularz zgłoszenia musi zostać dostarczony w ciągu 30 dni od zakupu, do północy 30 października 2018 r.

6. Oferta wydłużenia gwarancji jest ograniczona do pięciu (5) zgłoszeń na klienta.

7. Niniejsza promocja:
a. nie może być łączona z innymi ofertami promocjami Epson;
b. jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku powyżej 18 lat zamieszkałych w Polsce.
c. nie jest dostępna dla pracowników firmy Epson, ich agentów, hurtowników, sprzedawców,
pracowników dystrybutorów detalicznych ani żadnych innych osób powiązanych z promocją.

8. Dane osobowe zebrane podczas tej promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych oraz przyjętymi przez Organizatora zasadami ochrony prywatności. Uczestnik w każdej chwili może
zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o zmianę, aktualizację, doprecyzowanie lub usunięcie danych
osobowych. W tym celu musi wysłać taki wniosek na adres Organizatora lub wysłać odpowiednią wiadomość email
na adres privacy@epson.eu
Dane osobowe mogą być wykorzystywane do informowania o produktach, usługach i wydarzeniach lub o innych
elementach oferty Organizatora, które mogą interesować Uczestnika, o ile Uczestnik udzielił zgody na takie wykorzystanie
jego danych osobowych w momencie rejestracji na stronie internetowej Organizatora. Każdy otrzymany przez
użytkownika elektroniczny komunikat promocyjny będzie zawierał możliwość rezygnacji z otrzymywania ofert
promocyjnych przez zaznaczenie odpowiedniego pola.
Prośba o usunięcie danych osobowych może spowodować wycofanie z promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, spóźnione, nieczytelne lub niezgodne z prawdą oraz
zgłoszenia opóźnione z przyczyn technicznych lub otrzymane po dacie zakończenia promocji.
Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju, w którym zakupiono produkt Epson, a także
jurysdykcji sądów właściwych w tym kraju.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany niniejszych warunków bez uprzedniego powiadomienia w
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
Przez rejestrację urządzenia Uczestnik potwierdza, że zna, rozumie i zgadza się na niniejsze warunki.
Organizator: Organizatorem promocji jest firma Epson (UK) Ltd. Wszelką korespondencję należy kierować na następujący
adres: Epson UK Marketing Service Department, A8066 SC-P Series Warranty Promotion, Westside, London Road,
Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD, United Kingdom.

 

Zarejestruj

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

Zadzwoń     12 411 94 96
         
Napisz emaila     kontakt@CentrumPapieru.pl
         
Zamów online     www.CentrumPapieru.pl

 


Poznaj markę: Epson