Jak wzmocnić bezpieczeństwo informacji w miejscu pracy?

 

Cyberprzestępczość  to jedno z największych zmartwień każdej firmy na świecie. Może to zabrzmieć przesadnie, ale to fakt niepodważalny –  bezpieczeństwo jest obecnie częścią każdej dyskusji biznesowej i informatycznej. Potrzeba sprostania tego typu zagrożeniom przyczyni się tylko do zwiększenia przyszłych wysiłków w tym kierunku. 

Organizacje biznesowe są szczególnie wyczulone jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci, a jednak nie dostrzegają potencjalnego zagrożenia związanego z wieloma urządzeniami drukującymi, które są bezpośrednio połączone z ich siecią. W ciągu ubiegłego roku trzy z pięciu firm poszukiwało informacji, konsultacji i wskazówek na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Jeśli mowa o bezpieczeństwie druku, to średnio 44% drukarek podłączonych do firmowych sieci nie jest zabezpieczona pod względem nieuprawnionego dostępu do danych, przechowywanych w masowej pamięci urządzenia. W wielu przypadkach to właśnie sprawia,  że drukarki i urządzenia wielofunkcyjne są obecnie zapewne najsłabszym znanym ogniwem jeśli chodzi o bezpieczeństwo firmowych operacji IT.

Czy Twoja organizacja traktuje drukarki priorytetowo jako część swojej kompleksowej polityki bezpieczeństwa? Jeśli nie, może najwyższy czas, żeby zacząć je tak traktować.

Epson współpracuje z wieloma partnerami, aby rozwijać bezpieczne rozwiązania w zakresie druku i minimalizujemy zagrożenia cyber atakiem poprzez zapewnianie prostych i niezawodnych rozwiązań. Dlatego właśnie stworzono krótką listę narzędzi od Epsona, które pomogą Ci drukować pewnie i bezpiecznie.

 


 

Epson Print Admin

To rozwiązanie serwerowe, które tworzy bezpieczne środowisko dla drukowania, skanowania i kopiowania poprzez autoryzację użytkownika za pomocą czytników kart, loginów/haseł i PIN kodów. Oferuje także dodatkowe funkcje, takie jak „skanuj i wyślij do mnie”, powiadomienia edukacyjne użytkownika i rozwinięte narzędzia administracyjne, które zapewnią wzrost produktywności, wzmocnią cele środowiskowe i oszczędność kosztów. Twój klient może cieszyć się za darmo wszystkimi tymi benefitami – na jednym lub dwóch urządzeniach. 

Kod PIN dla uwierzytelnionych użytkowników

Jeśli Twój klient potrzebuje drukować duże nakłady stron stale, czy też w trakcie ograniczonych przedziałów czasowych, takich jak koniec dnia, czy miesiąca – Epson ma rozwiązanie skrojone do tych potrzeb. Użytkownik może po prostu przechowywać zlecenia dot. druku na twardym dysku, a system sam będzie zarządzał dużym nakładem. W ten sposób nie ma potrzeby używania komputera do przedruku, drukarka staje się urządzeniem do drukowania na żądanie, a sieć nie jest obciążona ponieważ zadania dotyczące druku są przechowywane na twardym dysku drukarki.

Ograniczenie IP serwera wydruku Epson

Nasze serwery druku obsługują filtrację adresów IP w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu sieciowego do drukarki. Rozwiązanie to można łatwo zainstalować przy użyciu programu EpsonNet Config. Dzięki temu managerowie IT mogą blokować lub zezwalać na dostęp do drukarki na podstawie wprowadzonych adresów IP (maksymalnie do 16 adresów).

Technologia EpsonNet Authentication Print

Epson wyposażył drukarki laserowe w technologię, która chroni wlasność intelektualną i poufne dokumenty w trakcie drukowania. Technologia EpsonNet Authentication Print jest kompatybilna z większością drukarek laserowych marki Epson i gwarantuje, że dokumenty trafią w ręce tylko tych użytkowników, którzy potwierdzą na urządzeniu swoją tożsamość za pomocą personalnej karty magnetycznej. Bazująca na innowacyjnej platformie usługowej EpsonNet, technologia EpsonNet Authentiacuon Print to gotowe do użycia rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa stworzone do szybkiego i wydajnego wdrożenia w jakiekolwiek środowisko IT i istniejącą politykę bezpieczeństwa IT.

Ubiegły rok przyniósł ogromne naruszenia bezpieczeństwa w dużych przedsiębiorstwach. Przyszły rok będzie o wiele gorszy ponieważ cyberprzestępcy nadal będą szukać najsłabszego ogniwa w łańcuchach bezpieczeństwa korporacyjnych cyberprzestrzeni. Jednocześnie będą się stawać coraz bardziej kreatywni i wyrafinowani w swoich strategiach, ponieważ biorą sobie na cel raczej pracowników, niż oprogramowanie.

Dwie trzecie małych przedsiębiorstw tkwi w przekonaniu, że nie są podatne na cyberprzestępczość. W rzeczywistości małe firmy są większym celem, niż duże przedsiębiorstwa ze względu na odczuwany przez nie poziom wewnętrznego bezpieczeństwa. Faktycznie przechowują one zazwyczaj więcej danych, niż większe przedsiębiorstwa, ale nie wdrażają dodatkowych środków, aby zapewnić tym danym odpowiednie bezpieczeństwo.

56% firm pomija drukarki w swoich końcowych strategiach bezpieczeństwa i nie postrzega ich ani też papierowych kopii dokumentów jako obszaru wysokiego ryzyka. A jednak nieuprawniony dostęp to bardzo powszechne zjawisko.

Przeciętnie 44% firmowych drukarek podłączonych do sieci jest niedopowiednio zabezpieczonych pod względem nieuprawnionego dostępu do danych, magazynowanych w masowej pamięci drukarki. Oznacza to, że praktycznie wszystko, co drukujesz, może paść łupem hakera.

Zacznij chronić swoje najsłabsze ogniwo! Wydatki na cyberbezpieczeństwo nigdy nie były tak wysokie, a jednak liczba naruszeń w tym zakresie wciąż rośnie.

Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne starają się nadążyć za wymogami mobilnej kadry pracowniczej nowego tysiąclecia, która chce przynosić do biur swoje własne aplikacje i wearables, pokazując tym samym niepokojące lekceważenie dla podstawowych protokołów bezpieczeństwa.

W międzyczasie hakerzy stają się coraz bardziej sprytni. W nadchodzących latach spodziewany jest wzrost liczby ataków przy użyciu legalnych kwalifikacji i oprogramowania, wzrośnie też ukierunkowanie na social media i prywatne maile, aby obejść nawet najbardziej skuteczną ochronę sieci.

Nawet bez tak dynamicznie zmieniającej się specyfikacji zagrożeń jest jasne, że namierzenie rosnących lawinowo nowych wejść do firmowych sieci stanowi poważny problem. Ale co z tymi wejściami, o których firmy powinny wiedzieć i mogą powziąć środki, aby je kontrolować?

Jest jedna praktyczna konkluzja, która wynika z listy rozwiązań Epson. Jeśli Twoja firma nie uznaje drukarek za priorytetową część swojej kompleksowej polityki bezpieczeństwa, może nadszedł już najwyższy czas, że zacząć je tak traktować.

 


 

EPSON

 

 

 

 

 


Poznaj markę: Epson