Formaty papieru - część II


Formatu B używamy rzadziej niż A. Zapewne duży wpływ na to ma fakt, że nie drukują na nim klasyczne drukarki ani kserokopiarki. Format B świetnie jednak się nadaje do drukowania książek, czasopism, map, folderów, materiałów reklamowych. Jest poręczny i pozwala osiągnąć interesujący efekt estetyczny – drukowane w formacie B materiały dowodzą słuszności powiedzenia, że małe jest piękne. Format ten obejmuje symbole od B0 do B10. Przykładowo format B7 jest nieco mniejszy niż zdjęcie 10x15 – takie, jakie można drukować na papierze fotograficznym Imprime Premium Gloss (10x15).

 

Format A

Format B

Format C

A0

841x1189

B0

1000x1414

C0

917x1297

A1

594x841

B1

707x1000

C1

648x917

A2

420x594

B2

500x707

C2

458x648

A3

297x420

B3

353x500

C3

458x648

A4

210x297

B4

250x353

C4

229x324

A5

148x210

B5

176x250

C5

162x229

A6

105x148

B6

125x176

C6

114x162

A7

74x105

B7

88x125

C7

81x114

 

Oczywiście wprowadzenie formatów wiązało się z odniesieniem ich do normy ISO, która jest potrzebna po prostu dla wygody i ujednolicenia. Serie A, B i C formatów są używane w większości krajów na świecie. Inne formaty obowiązują w Kanadzie i USA (Letter-Legal-Executive) i w Japonii (struktura zbliżona do ISO).

W systemie Letter-Legal-Executive te trzy określenia odnoszą się do kolejno: przeznaczenia listowego, oficjalnego i urzędowego. Jednostką miary jest w tym przypadku cal (przypomnijmy: 1 cal = 25,3995 mm). W USA format kartki stał się nawet sprawą rządową – Herbert Hoover, amerykański sekretarz handlu wprowadził dla dokumentów rządowych format government-letter (8x10,5 cala), co miało przynieść oszczędności, gdyż był to najpopularniejszy w kraju format notatników dla uczniów. Kiedy jednak rządy przejął Ronald Reagan, a w rządowych gabinetach rozpanoszyły się drukarki, wprowadził akceptowany przez nie format US-legal. Government-letter znów stał się symbolem szkolnym.

 


 

Zadzwoń     12 411 94 96
         
Napisz emaila     kontakt@CentrumPapieru.pl
         
Zamów online     www.CentrumPapieru.pl

Poznaj markę: Centrum Papieru