Double A: Zrównoważony rozwój w akcji - droga do neutralności klimatycznej

Double A kieruje swoją działalność, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach, wdrażając strukturę ESG w praktyce biznesowej i stosując strategię 3S do realizacji trzech zasad zrównoważonego rozwoju, zarówno dla dobra firmy, jak i całego świata.

Zrównoważone pozyskiwanie
Unikalna koncepcja sadzenia drzew papierowych na nieużytkach między polami ryżowymi w celu dostarczenia zrównoważonego źródła surowców do produkcji papieru, przy pełnym wykorzystaniu gruntów rolniczych, stanowi początek historii zrównoważonego rozwoju Double A. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są jedynie certyfikowane drewno i specjalnie rozwinięte, szybko rosnące drzewa papierowe przeznaczone specjalnie do produkcji papieru Double A. Sadzone przez rolników drzewa przyczyniają się znacznie do pochłaniania dwutlenku węgla. Co ważne, w procesie produkcji papieru Double A nie narusza się naturalnych lasów, co jeszcze bardziej przyczynia się do ochrony środowiska.

Harmonia społeczna
Rolnicy uzyskują dodatkowe dochody z sadzenia drzew papierowych, a te dodatkowe środki wracają do lokalnej społeczności, wpływając pozytywnie na gospodarkę grassroot w Tajlandii.

Samowystarczalność
Pozostałości z procesu produkcyjnego są przekształcane w czystą energię odnawialną. Wykorzystywane są "produkty uboczne" generowane w trakcie produkcji, takie jak czarna polewa pozostająca po produkcji masy papierowej, która jest przekształcana w energię biomasy. Planujemy także zwiększyć korzystanie z energii słonecznej w procesie produkcji oraz pojazdów elektrycznych do transportu, w celu dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jako rezultat skoncentrowania się na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju, Double A uzyskała certyfikaty dwóch globalnych standardów, FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), co zapewnia naszym klientom, że papier Double A jest produkowany z poszanowaniem zrównoważonych źródeł surowców, bez wpływu na naszą planetę. Warto dodać, że Double A z dumą ogłasza swój udział w Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) i współpracę z innymi firmami, które dążą do osiągnięcia neutralności węglowej, wspomagając w ten sposób Tajlandię w realizacji założonych celów związanych z neutralnością węglową.

"Podążając za zasadami 4R - Reduce (Redukuj), Reuse (Ponownie użyj), Recycle (Przetwarzaj) i Renew (Odnawiaj), dążymy do stworzenia samowystarczalnej fabryki i osiągnięcia zerowej emisji węgla. Niezależnie od wyzwań związanych z osiągnięciem celu net zero, jesteśmy przekonani, że nasza determinacja oraz współpraca ze wszystkimi sektorami pozwolą nam przyspieszyć osiągnięcie celu net zero przez kraj" - oświadczył Pan Yothin.


Poznaj markę: DoubleA